Markedstrender Nye teknologier

Slik møter du fremtiden på riktig måte

Investoren og gründeren Nicklas Bergman har brukt en stor del av sitt yrkesaktive liv på å prøve å finne ut hvor teknologien kommer til å føre oss i fremtiden.
– Vi mennesker har en tendens til å ikke like endringer – og teknologi har en tendens til å overvinne den motstanden så lenge vi finner måter å bruke den på som er fordelaktige for oss, sier han.

Vi må hele tiden forholde oss til nye teknologiske fremskritt – som enkeltpersoner, næringsdrivende eller samfunn. Teknologi har lenge hatt en naturlig plass i hver og ens liv, og teknologi kommer til å fortsette å endre hva vi gjør, hvordan vi gjør det, og når vi gjør det.

Nicklas Bergman har arbeidet med gründere, oppstartsbedrifter og etablerte næringsdrivende innen tech og digitalisering i mange år. Drivkraften er interessen for teknologi og hvordan teknologi er blitt en naturlig del av hverdagen og har endret måten vi lever på. Han er spesielt interessert i å forstå hvordan vi bør interagere med teknologiene for at de skal bli en del av virksomheten.

– Det aller viktigste for å kunne håndtere den raske utviklingen er å ikke se en annen vei. Vi slipper ikke unna teknologien, og vi havner altfor langt etter hvis vi ikke er åpne for forandring, sier Nicklas Bergman.

Teknologi endrer oss

– Det spiller ingen rolle hvilken type teknologi det er snakk om. Den introduseres som regel i livet vårt på omtrent samme måte. Med en viss skepsis begynner vi å eksperimentere og teste ut den nye teknologien. Litt om litt begynner vi å akseptere den – finner måter å bruke den til vår fordel på – og lar den endre perspektivet på hvordan vi kan bygge forretninger og håndtere hverdagen, forteller Nicklas Bergman og fortsetter:

– Vi er fullstendig overbevist når en innovasjon helt endrer måten vi gjør saker og ting på. I dag ser vi det for eksempel med internett og smarttelefoner. Det er mange eksempler på hvordan vi har bygget livet vårt, bedrifter og hverdagen rundt disse innovasjonene.

Nicklas Bergman har de siste 25 årene arbeidet som gründer og investor, særlig med fokus på investeringer og forretningsutvikling innen vekstmarkeder, IT og teknologi. I dag bruker han tiden på eksisterende og nye teknologisatsinger og egne skunkworks-prosjekter i tillegg til at han holder foredrag, skriver og gir råd om fremtidens teknologier og om hvordan de påvirker og integreres i næringsliv og samfunn. Les mer om Nicklas her: nicklasbergman.com

Digitalisering skaper komplekse flyter

I en digital transformasjon er det imidlertid mange aspekter som må analyseres, håndteres og behandles. Nicklas mener at en innovasjon som fører til en løsning på ett problem, også kan føre med seg nye problemer som man må forholde seg til.

– Det er flere perspektiver på hvordan vi inkluderer digitale innovasjoner i livet vårt og i samfunnet. Et av disse som er svært interessant, er hvordan vi kan se konsekvenser av digitaliseringen i to, tre og iblant enda flere ledd.

– Et eksempel er utviklingen av selvkjørende biler. En direkte konsekvens av disse smarte selvkjørende bilene er at vi redder liv i trafikken, noe som jo er fantastisk. Men en følge av dette er utfordringen med at det plutselig blir færre organdonasjoner. Det er en kompleks flyt som det er vanskelig å forutse, sier Nicklas Bergman.

Man kommer langt med nysgjerrighet

Mange næringsdrivende i dag har en følelse av å aldri være tilstrekkelig raske når det gjelder det nye, og mange er redde for å tape mot konkurrentene hvis de ikke er best i «digitaliseringsklassen». Ifølge Nicklas Bergman er det selvfølgelig viktig at man som næringsdrivende prøver å forstå hva som skjer innen ny teknologi, og hvordan og når det vil kunne påvirke egen virksomhet. Men det trenger ikke å være så vanskelig.

– Det aller viktigste for å kunne håndtere den raske utviklingen er å ikke se en annen vei. Vi slipper ikke unna teknologien, og vi havner altfor langt etter hvis vi ikke er åpne for forandring, sier Nicklas Bergman og avslutter:

– For mange bedrifter kan en digitaliseringsreise virke overveldende. Det er lett å føle at man ligger svært langt etter. Men akkurat som i livet for øvrig har vi en tendens til å sammenligne oss med de som er aller best i klassen.

– Et godt eksempel akkurat nå er Volvo. De løfter energispørsmålene høyt opp i organisasjonen, noe som tydelig viser at dette er viktig og et forankret og langsiktig arbeid. De lar spørsmålene gjennomsyre hele virksomheten.

Hvordan strukturerer jeg virksomheten eller organisasjonen best mulig for å være klar for fremtiden?

– Det er selve titusenkronersspørsmålet, sier Nicklas Bergman og ler.

– Men når jeg ser tilbake på organisasjoner som jeg synes fungerer bra, koker det ned til at bedriftskulturen må være tolerant, oppmuntrende, kreativ og tillate kritisk tenking. Da har du kommet langt.

Men dette er ikke noe man løser på fem minutter, det er et langsiktig arbeid. Skal man være mer konkret, kan det på kort sikt handle om å organisere seg på en ny måte for å møte en endring som man vet må til.

– Et godt eksempel akkurat nå er Volvo. De løfter energispørsmålene høyt opp i organisasjonen, noe som tydelig viser at dette er viktig og et forankret og langsiktig arbeid. De lar spørsmålene gjennomsyre hele virksomheten.

Står du overfor en slik endring selv, anbefaler Nicklas Bergman å samle inn all tilgjengelig informasjon om emnet, strukturere den og deretter gjøre den tilgjengelig for alle medarbeidere. Han fremhever også viktigheten av samtale og dialog om spørsmålene på arbeidsplassen.

Hvordan vet vi om vi er på rett – eller feil – vei?

– Hvis du starter et nytt prosjekt eller forretningsområde i en bedrift, vil alle nøkkeltall i en innledende fase vise at du er på feil vei. Det er lett å skrive en strategi når man allerede vet svaret, og like vanskelig å vite om den nye måten å jobbe på er riktig.

– Hvor lang tid man har på seg, er ikke nøkkelen, slik jeg ser det. Det handler i stedet om engasjementet fra ledelsen og hvilke ressurser endringsarbeidet får. Det er bare hvis du virkelig har støtte til endrings- eller innovasjonsarbeidet at du vil lykkes, sier Nicklas Bergman.

Hvis du hadde kunnet bestemme alt selv, hvordan hadde du bygget endring i en organisasjon?

– Jeg hadde startet med kulturen og skapt den nysgjerrigheten og kreativiteten som kreves. Deretter hadde jeg sørget for at organisasjonen har riktig struktur for å fange opp det som driver innovasjon og nytenking. Men det er en lang reise, og det krever metodisk arbeid og sterkt engasjement. Så lenge vi er åpne og ønsker å forstå og å prøve nye ting, kommer vi langt med det. Du trenger ikke å gjøre alt med det samme, så lenge du er villig til å starte et sted, avslutter Nicklas Bergman.

Inspirasjon og fordypning

Payment-Management_16-9_2.jpg

Mer personlig kommunikasjon med smart bruk av kundedata

Å arbeide datadrevet gjør det mulig å nå ut med rett budskap til rett kunde i rett kanal. Men for å kunne fortsette med det må du overbevise kunden om at det er en vinn-vinn-situasjon der begge parter får utbytte av transaksjonen.

The-future-of-payment_16-9_3.jpg

Fremtidens betalingsløsninger

De siste årene har konkurransen innen betalingsløsninger og andre finansielle tjenester økt kraftig. Nå finnes det flere leverandører og bedre og sikrere tjenester enn noen gang før. 

Innovation-boom_16-9.jpg

Bedrifter bekjemper covid-19-krisen med innovasjon

Koronaviruset har tvunget bedrifter over hele verden til å foreta raske omstillinger i virksomheten. Det har ført til en rekke nyskapinger, alt fra medisinsk verneutstyr til smarte møteverktøy. Nedenfor lister vi opp ti eksempler på nyskapinger som gjør at vi vil komme sterkere ut av krisen: