Markedstrender Kundeopplevelse

Dette betyr den nye finansavtaleloven

Den nye finansavtaleloven er ventet å tre i kraft 1. januar 2023. Loven stiller krav til hvordan kommunikasjon med privatkunder kan foregå. Loven vil kreve endringer hos de fleste finansforetak. Målet er å styrke forbrukervernet og gjøre det tryggere som bankkunde i den digitale hverdagen vi lever i.

shutterstock_646100272-16-9.jpg

Hva endres

Om endringene som gjelder kundeavtaler står det at «forbrukere skal motta et eksemplar av avtalen ved inngåelse av nye finansavtaler, og senere på forespørsel» og at varsel eller melding skal sendes «direkte til mottaker».

«Direkte til mottaker» er definert som en kommunikasjonskanal mottaker bruker i det daglige, og som ikke er tjenesteyterens digitale tjenesteportal. Nettbank, mobilbank og Min side er ikke innenfor de nye kravene. Digital postkasse, e-post som ikke er opprettet av tjenesteyteren og SMS nevnes som eksempler til egnede kanaler.

Den sikre veien videre

Snart har over 3 millioner nordmenn digital postkasse. Fordeler med digital post er at den blir lest. Sikker innlogging og sømløs overgang til nettbank for bruker, og en enkel og kostnadseffektiv kanal for avsender.