Mer effektiv B2B-kommunikasjon

Vi tar hånd om hele fakturaflyten – både innkommende og utgående – i deres bedrifts- og myndighetskommunikasjon.

Kontakt oss

Industrier Energi

Digitalisering av B2B-flyten

Ved å samle all utgående og innkommende kommunikasjon på ett og samme sted oppnås det synergier. Med våre fakturaløsninger kan prosessene effektiviseres og tidkrevende håndtering unngås.

Vår kompetanse og våre tjenester er fundamentet som skaper den helhetsløsningen dere trenger. Den støtter fakturaprosessen og gir full kontroll ved å identifisere krav, gi råd og være deres partner nå og fremover.

PostNord Strålfors har 30 års erfaring innen e-fakturering og sikrer at fakturaprosessen er fremtidsrettet, lett å bruke for dere og for kundene og følger gjeldende lover og krav. Og dette uansett hvor i verden kundene eller leverandørene befinner seg, og om dere fakturerer offentlig sektor eller private virksomheter.

Totalløsning for utgående fakturaer gir redusert administrasjon

Kunder i forskjellige bransjer og segmenter innebærer at det stilles forskjellige krav til teknologi og anvendelse. Et eksempel er offentlig sektor som krever at det sendes eFaktura.

Som leverandør må du oppfylle disse kravene, og med våre automatiserte løsninger som hjelp slipper du å håndtere alt dette selv – det gjør vi for deg!

eFaktura B2B – En strategisk bærekraftig og automatisert løsning for håndtering av utgående eFakturaer til kundene.

Les mer om eFaktura B2B

Proaktiv og direkte kommunikasjon

La kunden slippe overraskelser ved å kommunisere proaktivt når det er mulig – og direkte når det trengs. Vi hjelper deg med å skape langsiktig kundelojalitet og redusere belastningen på kundetjenesten, for eksempel ved prisøkninger og planlagte eller ikke-planlagte avbrudd.

Omnichannel – kommuniser i den kanalen, den fysiske eller digitale, som kunden selv velger.

Les mer om Omnichannel

 

Automatiserte og kvalitetssikrede innkommende data

Digitalisering garanterer ikke en feilfri automatisering. Noen ganger er det for eksempel feil i referanser, eller de ligger på feil sted, noe som umuliggjør automatisk håndtering. Dette har PostNord Strålfors identifisert og utviklet løsninger for. Vår løsning validerer og korrigerer og løser problemer i alle ledd i kjeden ved å sørge for at leverandørene får tilbakemelding og kan sende korrekte data neste gang. Sammen kvalitetssikrer vi den innkommende informasjonsflyten og fjerner behovet for ressurskrevende manuelt arbeid.

Data Enhancement Service - Effektiviserer og kvalitetssikrer den innkommende fakturaflyten gjennom validering og korrigering av de fleste avvik.

Les mer om Data Enhancement Service

Lagre innkommende og utgående kommunikasjon

Vi hjelper med å lagre all innkommende og utgående kommunikasjon på ett og samme sted. Ved å arkivere forskjellige typer data digitalt kan forskjellige avdelinger på en mer effektiv og lett tilgjengelig måte raskt finne det de søker etter. Det både reduserer ledetider, skaper en bedre kundeopplevelse og bidrar til å oppfylle rettslige krav.

eArkiv – En løsning som lagrer innkommende og utgående fakturaer, både for å oppfylle rettslige krav og som en støtte for kundetjenesten.

Les mer om eArkiv

 
Kare-Lund_500x500_Bg-Light-grey.jpg
Kåre Lund
Sales Director, PostNord Stralfors

Vil du vite mer om hvordan du kan gjøre din kommunikasjon mer kostnadseffektiv og bærekraftig – og møte kundens krav? Kontakt oss så forteller vi deg mer.

+47 464 09 741
kare.lund@stralfors.no

Send en melding

Inspirasjon og fordypning

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft – en digital suksesshistorie

Skellefteå Kraft har foretatt en imponerende digital reise. Tross store utfordringer har de i dag en effektiv virksomhet med kanskje Sveriges beste kundeservice innen energibransjen. – Uten PostNord Strålfors’ kundefokus hadde vi aldri kommet så langt som dette, sier Eva-Lena Berglund, sjef for fakturering.

Eon_16-9.jpg

E.ON er klar for neste skritt

Det gikk ikke lang tid før digital kundekommunikasjon ble normalen for energiselskapet E.ON. – For bare noen år siden var det et supplement, nå er det helt motsatt. Det gjør det enklere for både kundene og oss, sier Mikael Bladh, Head of Back Office.

B2B-alla-agg-i-samma-korg_16-9.jpg

Legg alle egg i samme kurv når forretningskommunikasjonen skal digitaliseres

Med en stor andel bedriftskunder stilles det andre krav til forretningskommunikasjonsflyten enn med privatkunder. Stefan Winbo, Nordic Product Manager i PostNord Strålfors, oppfordrer derfor aktørene i energibransjen til å legge alle egg i samme kurv for å få maksimal nytte av å digitalisere og automatisere sine B2B-flyter. Her forklarer han hvorfor.

Hvorfor leverandøren blir en bremsekloss

Hvorfor leverandøren blir en bremsekloss i digitaliseringen

For mange organisasjoner er dagens digitaliserte prosesser en selvfølge, som forenkler og effektiviserer arbeidsrutinene og eliminerer arbeidskrevende manuelle oppgaver. Ønsket om å digitalisere er der, men noen ganger stikker ytre faktorer kjepper i hjulene. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvorfor leverandørene dine kan fungere som bremseklosser – les den her!

compliance

«I bunn og grunn handler det om tillit»

PostNord Strålfors håndterer enorme mengder personopplysninger hver dag. I bunn og grunn handler det om tillit, at kundene og medarbeiderne skal kunne føle seg helt trygge på at vi kan levere det vi har lovet, både digitalt og fysisk. Og at vi håndterer kundenes data på en riktig og sikker måte, sier Martin Nyberg, Chief Compliance Officer i PostNord Strålfors.

Åke Andersson, Information Security Officer i PostNord Strålfors

«ISO er som en liten bibel for oss»

Hver dag passerer det enorme mengder data gjennom PostNord Strålfors’ systemer. Det er Åke Andersson som har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerheten. - Det er mange som snakker om cybersikkerhet i dag, men det har lenge vært et sentralt spørsmål for PostNord Strålfors.