Industrier Bank, Finans & Forsikring

Sikre betalingsløsninger og økt likviditet for kreditthåndterings- og inkassoselskaper

For kreditthåndterings- og inkassoselskaper stilles det høye krav til tydelig og effektiv kommunikasjon. Men utydelige fakturaer og kompliserte betalingsløsninger skaper problemer i flere ledd. Fokus på kundedialog og en brukervennlig betalingsopplevelse er veien til kortere kredittider og en bedre kundeopplevelse.

Redusert kredittid og sikre totalløsninger for kundekommunikasjon

Innen kreditthåndtering, inkasso og factoring fokuseres det på å hjelpe skyldneren med å bli gjeldfri og redusere kredittiden for kundene. Men mange fakturaer betales unødvendig sent eller i verste fall ikke i det hele tatt. Utydelig kommunikasjon og betalingsløsninger som ikke er tilpasset mottakeren, blir tidkrevende for både selskapene, skyldnerne og kundene. Det skaper ikke minst en dårlig kundeopplevelse.

Ved å fokusere på kundedialogen og betalingsopplevelsen har kreditthåndterings- og inkassoselskapene store muligheter til å redusere kredittiden, beholde gode kunderelasjoner og hjelpe skyldnerne med å få en sunnere økonomi.

PostNord Strålfors tilbyr kundetilpassede og sikre kommunikasjonsløsninger som hjelper kreditthåndterings- og inkassoselskaper med å følge lover og forskrifter i den sterkt regulerte bransjen.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Skreddersydde og sikre kommunikasjonsløsninger

Brukervennlig betalingsopplevelse i riktig kanal

Brukervennlig betalingsopplevelse i riktig kanal

Vi hjelper kreditthåndterings- og inkassoselskaper med å sende fakturaene raskt til riktig person og i riktig kanal med mulighet for flere betalingsløsninger. Med digitale postkasser, mobilfaktura eller mobil betaling reduseres tiden fra oppfordring til handling, samtidig som fysiske fakturaer sikrer høy leveringssikkerhet.

Tydelig kommunikasjon reduserer kredittiden

Tydelig kommunikasjon reduserer kredittiden

Reduser risikoene for forsinkede eller uteblitte betalinger ved å kommunisere viktige budskap raskt, sikkert og brukervennlig. Med sikker og automatisert håndtering av kommunikasjonen reduseres tidkrevende administrasjon, samtidig som informasjonen blir lettere tilgjengelig for den som trenger den.

Sikre kommunikasjonstjenester for kreditthåndterings- og inkassobransjen

Sikre kommunikasjonstjenester

Kreditthåndterings- og inkassoselskaper må følge bransjelovene, og det er viktig at hele kommunikasjonskjeden fra innkommende og utgående til mottaker er sikker. Våre kommunikasjonstjenester innen både print og digitalt hjelper våre samarbeidspartnere med å håndtere kommunikasjon raskt og kostnadseffektivt og samtidig holde høy datasikkerhet.

Lowells løsning revolusjonerer inkassobransjen:

«Vårt fokus er alltid at våre kunder får betalt, samtidig som vi ivaretar deres kunder ved å finne individuelle løsninger som gjør dem i stand til å betale og på sikt komme tilbake som betalende kunder og med sterkere privatøkonomi.»


Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation hos Lowell


Kredinor logoSvea Bank logoLowell logoAlektum Group logoAVIDA logoIntrum logoPayEx logoVisma logo

Kundecaser

Alektum Group forbedrer kundeopplevelsen og øker innbetalingene med riktige kanaler

Alektum Group forbedrer kundeopplevelsen og øker innbetalingene med riktige kanaler

Konsernet Alektum Group driver virksomhet i 14 europeiske land. Hovedkontoret ligger i Göteborg, der også den sentraliserte IT-avdelingen ligger. Kjernevirksomheten er inkasso og til det kobles markeds- og kredittinformasjon, juridisk rådgivning og faktureringsløsninger. Alektum har samarbeidet med PostNord Strålfors siden 2000, og Strålfors’ løsning Omnichannel gjør det enklere for Alektum å få betalt.

Lowell_16-9.jpg

Lowells løsning revolusjonerer bransjen

Lowell satser på digital tjenesteutvikling. Et av de viktigste initiativene er å tilby enkle og raske tjenester direkte i mobiltelefonen. – Vi ønsker å være ledende i bransjen, og da må vi hele tiden finne nye veier for å kunne gi kundene de beste løsningene, sier Jens Lindeblad, Head of Digital & Innovation i Lowell.

Guide for kreditthåndtering og inkassobransjen

I «Inkassobransjens guide til raskere innbetalinger og bedre kundeopplevelse» presenterer vi flere utfordringer og løsninger for å forbedre kommunikasjonen, øke lojaliteten, jobbe mer effektivt og digitalisere med tanke på bærekraftige løsninger.

Last ned guiden

Inkasso-guide-NO_Banner-img_2.jpg

Inspirasjon og fordypning

En god betalingsopplevelse skaper bedre forutsetninger for redusert kredittid

En god betalingsopplevelse skaper bedre forutsetninger for redusert kredittid

Forskjellige kunder har forskjellig betalingsevne og forskjellige preferanser når det gjelder kommunikasjon og betalingsmetoder. Det er derfor viktig at kreditthåndterings- og inkassoselskaper jobber med betalingsopplevelsen som en viktig del av hele kundeopplevelsen.

Slik kan inkassobransjen redusere personvernrisikoene

Slik kan inkassobransjen redusere personvernrisikoene

Inkassoselskaper håndterer personopplysninger som krever ekstra beskyttelse (gjeld), i store mengder og må følge de enkelte landenes regelverk for bransjen. Ved brudd på personopplysningssikkerheten risikerer man straffegebyrer og i verste fall å miste tillatelsen til å drive inkassovirksomhet, og dermed også inntektene.

Fra inndriving til fremtidig samarbeid mellom inkassoselskaper

Fra inndriving til fremtidig samarbeid mellom inkassoselskaper

Inkassobransjen utvikles etter hvert som stadig flere digitale løsninger utvikles og tillates. For å oppfylle sitt samfunnsansvar nå og i fremtiden må selskapene bruke teknologi for å gå fra inndriving til hjelpsomt kundefokus. Det mener Andreas Komnæs, leder for nye produkter og tjenester i Kredinor. – Bransjen må arbeide på nye måter for å oppfylle forventningene i samfunnet, sier han.

Jeg ønsker å bli kontaktet

Ønsker du å vite mer om hvordan du optimaliserer kundeopplevelsen og gjør den mer kostnadseffektiv? Kontakt oss, så forteller vi mer.

Send en melding

Kontakt_Bg-transp.png