Industrier Telecom

Telia: "Vi snakker samme språk"

Det nordiske samarbeidet mellom PostNord Strålfors og Telia har pågått i over 20 år. Telia Finland har samarbeidet med Strålfors i 15 år. I 2022 ble dette samarbeidet utvidet til også å omfatte digitale distribusjonskanaler i forbindelse med at Telia ønsket å effektivisere sitt partnernettverk og valgte Strålfors som samarbeidspartner for fakturahåndtering.


Videoversjon av kundecasen:


– Vi valgte en partner som vi har hatt et godt samarbeid med i mange år, og der samarbeidet har vært preget av ærlighet og tillit, sier Pasi Tolvanen, avdelingssjef i Telia Finland.
Prosjektet startet i slutten av 2022 og ble fullført før planen i 2023, til tross for omfanget. Tolvanen er overbevist om at nøkkelen til suksess var menneskene som var involvert i prosjektet.

– Alt gikk akkurat slik vi hadde håpet. Prosjektet kunne gjennomføres fordi både Telia og Strålfors hadde de rette personene på plass ved samtaler. Vi snakket allerede samme språk, noe som har gjort det lettere å forstå hverandre. Felles mål og en vilje til å utvikle seg sammen sikret gode resultater for alle parter, oppsummerer Tolvanen.

Strålfors' administrerende direktør i Finland, Mika Penttilä, er enig med Tolvanen.

– De tre viktigste suksessfaktorene i prosjektet var tillit, felles vilje, det vil si felles mål, og en åpen dialog mellom prosjektdeltakerne. Disse faktorene er faktisk avgjørende for ethvert vellykket prosjekt, mener Penttilä.

Kristoffer Schmidt, forretningsutvikler i Frende Forsikring

Pasi Tolvanen 
Avdelingssjef i Telia Finland

Strålforsin toimitusjohtaja Mika Penttilä

Mika Penttilä
Administrerende direktør, PostNord Strålfors Finland

"Vi lytter til kunden. Det er der impulsene kommer fra, og så gjør vi det sammen."

Sentraliseringen av fakturahåndteringen til Strålfors har gitt Telia en rekke fordeler.

– Kundeservice kan gi kundene enda bedre service fordi vi bruker ett og samme system der vi kan se status for når og hvordan fakturaene er sendt, og til hvilken kanal. Det har også forbedret den interne kundeopplevelsen, forteller Tolvanen.

En annen fordel er det felles utviklingsarbeidet.

– Samarbeidet vårt er basert på tillit, åpenhet og ærlighet, og en vilje til å være med og skape gjensidig suksess. Et slikt samarbeid gjør det mulig både å utvikle seg og vokse sammen, sier Tolvanen.

Felles kjøreplan

Samarbeidet har allerede ført til nye prosjekter og idéer etter at prosjektet ble avsluttet. Vi gjennomfører en rekke workshoper der vi diskuterer nye betalingsløsninger og andre tiltak for å forbedre kundeopplevelsen. Vi ser også etter nye måter å øke andelen elektroniske fakturaer på, selv om den allerede ligger på et høyt nivå hos Telia.

– Fordelt på aktivitetsområder er 87 % av fakturaene våre elektroniske på forbrukersiden, 96 % på bedriftssiden og 97 % på operatørsiden. Men det finnes fortsatt potensial med tanke på størrelsen og bredden på kundebasen vår. Digitaliseringsgraden er en av indikatorene våre, og jeg tror at vi med dette strategiske samarbeidet kan utvikle den ytterligere, sier Tolvanen.

Penttilä er enig med Tolvanen.

En vinn-vinn-innstilling og felles insentiver er kjernen i alt vi gjør. Dette prosjektet er nok et eksempel på hvor viktig det er med tillit, åpenhet, ærlighet og fleksibilitet mellom prosjektdeltakerne. Når de elementene er på plass, kan man åpent ta opp også de mer vanskelige spørsmålene. Vi kommer derfor til å fortsette i samme spor i det videre utviklingsarbeidet, sier Penttilä.

Vil du vite mer?

Er du interessert i et lignende samarbeid mellom Strålfors og Telia, eller har du spørsmål om du kan effektivisere fakturahåndtering i dine eller dine kunders digitale distribusjonskanaler? Ta kontakt med vår ekspert så diskuterer vi mer!

Kontakt oss

Inspirasjon og fordypning

Alektum Group forbedrer kundeopplevelsen og øker innbetalingene med riktige kanaler

Alektum Group forbedrer kundeopplevelsen og øker innbetalingene med riktige kanaler

Konsernet Alektum Group driver virksomhet i 14 europeiske land. Hovedkontoret ligger i Göteborg, der også den sentraliserte IT-avdelingen ligger. Kjernevirksomheten er inkasso og til det kobles markeds- og kredittinformasjon, juridisk rådgivning og faktureringsløsninger. Alektum har samarbeidet med PostNord Strålfors siden 2000, og Strålfors’ løsning Omnichannel gjør det enklere for Alektum å få betalt.

Payment-Management_16-9_2.jpg

Betalingsløsninger

En sikker betalingstjeneste i Omnikanal. Med betalingsløsninger fra PostNord Strålfors kan du enkelt la kundene bestemme – hvordan, hvor og når.