E-post og SMS

Med e-post og SMS når du kundene til riktig tid og på riktig sted før et kjøp. Kommunikasjon på mottakerens vilkår er nøkkelen til gode resultater.

Kontakt oss

Kanaler som forsterker hverandre

  • Økt kundelojalitet
  • Raskt og enkelt
  • Kundenær kommunikasjon 
  • Kombiner kanaler for å oppnå bedre effekt
  • Enkelt å knytte sammen og bygge ut med andre digitale tjenester

Kombiner for best effekt

I en tid med raske endringer, stor konkurranse og mange muligheter er det ikke alltid like lett å fange kundenes oppmerksomhet. Individuelt tilpasset kommunikasjon via kanaler som mottakeren bruker og foretrekker, øker både interessen og kundelojaliteten.

E-post og SMS er raske og enkle måter å kommunisere på, og ikke sjelden kan de forsterke hverandre. Et kundetilbud i et nyhetsbrev på e-post kan for eksempel følges opp av en tekstmelding.  

Kommer nær kunden

SMS er en direktekanal som gir mulighet til å komme nær kunden til riktig tid og på riktig sted før et kjøp. Ved å utnytte mulighetene som aktivitetsbasert kommunikasjon gir, kan en tekstmelding med for eksempel kampanjekode eller invitasjon til et kundearrangement sendes automatisk til kunder som interagerer med deg. 

Ubegrensede muligheter

Med våre digitale kommunikasjonsløsninger gir vi deg ubegrensede muligheter for digital kommunikasjon. Du kan enkelt knytte sammen aktiviteter på nettstedet ditt med e-post og SMS-kommunikasjon. Det gir deg bedre interaksjon med kundene og bedre kunnskaper om markedet og kundene.

Vi tilbyr både separate løsninger med e-post og SMS, og kommunikasjon som integreres med andre tjenester, for eksempel Digital Signing eller Mobile Invoice.

Knytt sammen ulike digitale tjenester
Vil du vite mer om hvordan du kan kommunisere smartere, og hvordan du best kombinerer ulike digitale tjenester? Vi har ekspertene som kan hjelpe deg.

Kontakt oss