Finansiell informasjon

PostNord Strålfors er en del av PostNord Group. Takket være våre bransjekunnskaper og vårt unike distribusjonsnettverk kan vi utvikle morgendagens løsninger for kommunikasjon, e-handel, distribusjon og logistikk.

PostNord

Konsernet PostNord AB ble grunnlagt i 2009 ved en sammenslåing av Post Danmark A/S og Posten AB. Morselskapet PostNord AB er et svensk aksjeselskap med hovedkontor i Solna.

I 2023 hadde konsernet ca. 24 500 ansatte og en omsetning på 39,3 milliarder SEK.

PostNord Strålfors

PostNord Strålfors har kontorer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. I 2023 hadde konsernet ca. 700 ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder SEK.

Mer finansiell informasjon på PostNords nettsted