Content hub

Telia-case_16-9.jpg

Telia: "Vi snakker samme språk"

Det nordiske samarbeidet mellom PostNord Strålfors og Telia har pågått i over 20 år. Telia Finland har samarbeidet med Strålfors i 15 år. I 2022 ble dette samarbeidet utvidet til også å omfatte digitale distribusjonskanaler i forbindelse med at Telia ønsket å effektivisere sitt partnernettverk og valgte Strålfors som samarbeidspartner for fakturahåndtering.

Telia Danmark 16-9.png

Telias digitale reise

Telia jobber målrettet med å digitalisere hverdagen for både virksomheten og kundene. For å håndtere innkommende kommunikasjon som mottas i Telias digitale postkasse, har Telia valgt Digital Mailroom-løsningen for å kunne klassifisere og distribuere kommunikasjonen til rette mottakere internt i Telias organisasjon.