Content hub

SCS-2022_16-9.jpg

Smarter Communication Summit 2022

25. oktober arrangeres årets Smarter Communication Summit under temaet «Rethink!». Gjennom hele arrangementet vil du bli inspirert av keynotes, kundehistorier og paneldiskusjoner fra fem ulike scener – en Nordisk, norsk, svensk, dansk og finsk scene. Alt med ett formål: å inspirere deg til innovasjon. Følg arrangementet direkte, der digitaliseringsekspert og gründer, Judith Wolst, vil være moderator.